Hem

Psykolog- och Specialpedagogbyrån


Vi kan barn och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Om oss


Vi kan barn och unga med ADHD, autism och andra neuropsykiatriska tillstånd.

Vi utreder barn och unga, handleder och utbildar.

Våra uppdragsgivare är skolor, förskolor, vården, HVB-hem, familjehemsföretag och socialtjänsten.
Vi har erfarenhet från BUP, Habiliteringen, skola och näringsliv.

Vi har erfarenhet av nyanlända barn och unga liksom adopterade barn.
Vi arbetar i Västmanland med omnejd samt digitalt.

Vår läkare Lars Westerström kan utfärda körkortsintyg för personer med ADHD och autism.
Vi samarbetar tätt med logopederna Kerstin Hill och Helena Sahlander på Logopedbyrån Hill.